CV

Mijn werkzaamheden hebben altijd de lijn van de mens als geheel binnen zorg- en welzijnsland gevolgd. Dit leidt soms tot ongewone wegen maar altijd in het besef dat het groter geheel op de voorgrond moet staan en dat de onderdelen maar slechts beperkt ondersteunend kunnen zijn. Dat betekent ook dat een enkel focus op een ziek onderdeel nooit de oplossing zal zijn voor het levensplezier van de mens. Het betekent ook dat een zorg- of overheidsorganisatie met een enkele focus op zijn product dit nooit kan zijn. Vanuit deze visie is het geweldig om een bijdrage te mogen leveren welke voor de mens waardevol is.

HOOFDLIJNEN WERKERVARING

Gieling Projectmanagement
Eigenaar Gieling Projectmanagement
Gieling Projectmanagement is actief in de sectoren zorg, welzijn en overheid.
Vanaf 1982 werkzaam als projectleider, manager, innovator en kwartiermaker met veel ervaring binnen de transmurale ketenzorg.
Een greep uit de laatste projecten:

 • November 2021- heden: Adviseur ontwerpfase regionale acute verpleegkundige nachtzorg regio Veluwe Noord. In opdracht van Allerzorg, Icare, Coloriet
 • Oktober 2021- heden: Adviseur ontwerpfase regionale acute verpleegkundige nachtzorg regio Midden Brabant in opdracht van Laverhof, Interzorg, Breederzorg, Pantein en BrabantZorg
 • Maart 2021- heden: Adviseur ontwerp- implementatiefase regionale acute verpleegkundige nachtzorg regio Noord Overijssel. In opdracht van Carinova, Buurtzorg, Saxenburg groep, Icare, Beter Thuis Wonen, Driezorg, IJsselheem, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

 • Maart 2020/juni 2021: Projectleider opzetten Coördinatiepunt Verblijf Arnhem e.o. Het Coördinatiepunt Verblijf is een gezamenlijk aanspreekpuntpunt voor acute zorgvraag voor verblijf in de regio
 • Sept 2020/febr 2021: Projectleider ontwerpfase samenwerking acute verpleegkundige nachtzorg regio Eemland in opdracht van Amaris Zorggroep, Beweging 3.0, De Haven en Lyvore
 • 2019/2020: Projectleider verkenningsfase doorontwikkeling ELV loket tot Coördinatiecentrum Arnhem e.o. in opdracht van Pleyade, Driegasthuizengroep, Liemerije, Attent Zorg en Behandeling en Vilente
 • 2019/juli 2020: Projectleider ontwerpfase en implementatiefase van samenwerking acute verpleegkundige nachtzorg Gelderse Vallei in opdracht van Opella, Icare, Santé Partners, Vilente, Huisartsen Gelderse Vallei in samenwerking met Zorgbelang Inclusief
 • 2019/2020: Projectleider implementatie Regionale Verpleegkundige Nachtzorg regio Arnhem in opdracht van STMG, Thuiszorg Groot Gelre, Santé Partners, Innoforte, Vreedenhoff, Insula Dei & Huize Kohlmann, Pleyade en Attent Zorg en Behandeling. 2020: samenwerking intensiveren met Onze Huisartsen en Ambulancedienst Gelderland Midden.
 • 2019: Projectleider implementatie Regionale Verpleegkundige Nachtzorg regio Arnhem.
 • 2018: Onderzoek en advies Regionale Verpleegkundige Nachtzorg voor 8 VVT organisaties in de regio Arnhem.

1982- 2018:
Projectleider
Sensire, in opdracht van Menzis, Transmuraal Directieberaad, in samenwerking met PICASSO (o.a. Universiteit MaastrichtHet Transmuraal Directieberaad bestond o.a. uit: Slingelandziekenhuis, Sensire, Huisartsenvereniging Oude Ijsselstreek, Apothekersorganisatie en Azora. 
Verantwoordelijk voor het project COPD (voorloper van COPD InBeeld Achterhoek). 

 • Transitie van longzorg van tweede lijn naar eerste lijn.
 • Dagelijkse leiding deelnemers project: longartsen, verpleeghuisarts, huisartsen, apothekers, longverpleegkundigen, patiëntenorganisaties, welzijnsorganisaties.
 • Verantwoordelijk voor transitie van zorg, ontwikkelen, protocolleren en de uitrol COPD zorg in de eerste en tweede lijn.
 • Verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van het project.
 • Het project werd uitgeroepen tot Best Practice COPD zorg van Menzis.

Manager Specifieke Zorg
Hameland van Nispenhof /Sensire
Verantwoordelijk voor:

 • Onderzoeken, ontwikkelen en initiëren van transmuraal zorgbeleid, inclusief opzetten, ontwikkelen en coördineren van projecten op dit terrein.
 • Leiding geven aan de specialistische verpleegkundigen/ afd. Specifieke Zorg.
 • Uitrollen van project praktijkondersteuners (POH) bij de huisartsen in de regio Oude IJsselstreek.
 • Verantwoordelijk voor productomschrijving werkzaamheden verpleegkundig specialisten als voorloper op transmurale DBC. 

Coördinator Transmurale Zorg
Hameland van Nispenhof (voorganger Sensire)
Verantwoordelijk voor de samenwerking Slingelandziekenhuis  en thuiszorg op inhoudelijk en beleidsmatig niveau:

 • Transitie van zorg van medisch specialisten naar gespecialiseerde verpleegkundigen.
 • Opzetten, optimaliseren, aansturing en uitbreiden afdeling Specifieke Zorg Hameland van Nispenhof/Sensire tot de huidige vorm: diabetes-, oncologie-, wond-COPD-, CVA-cardiologie-, reuma-, incontinentie verpleegkundigen.
 • Innovatie samenwerkingsverbanden ziekenhuis en thuiszorg.
 • Projecten in de transmurale zorg: o.a. dementie, CVA,  palliatieve zorg,  COPD,  urologie, wondzorg,  .

Thuiszorgmanager verpleging en verzorging voor verschillende teams
Zorggroep Oost Gelderland (voorganger Hameland van Nispenhof)
Verantwoordelijk voor:

 • Aansturing gemiddeld 40 wijkverpleegkundigen/wijkziekenverzorgenden.

Wijkverpleegkundige te Beek
Kruisvereniging Oude Ijsselstreek